Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y

Kal. J.VELČOVSKÝ 2025

Art-naive 2024
Zuzana Honsová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...
Marcela Grigarová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...

 P A R T N E Ř I

František Květoň
v Galerii pod Radnicí 2024
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...


Zoubek Olbram

Olbram Zoubek se narodil 21.dubna 1926 v Praze v rodině učitelky a bankovního úředníka. V letech 1945-1951 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof.Josefa Wagnera. 1952- se stává členem Svazu výtvarných umělců a vystavuje na mnoha domácích i zahraničních výstavách a účastní se četných sochařských sympozií. 1958- člen tvůrčí skupiny Trasa, se kterou vystavuje do roku 1969. Průběžně realizuje větší počet plastik v architektuře, většinou jako výsledek soutěží. 1969- na 2.pražském salonu získal první cenu Svazu československých výtvarných umělců za sochu Jan. 1969- sejmul posmrtnou masku Jana Palacha. Později vytvořil náhrobek Jana Palacha i Jana Zajíce. Z politických důvodů měl omezenu výstavní činnost a pracuje sedmnáct let jako restaurátor pláště renezančního zámku v Litomyšli. 1987- je spoluzakladatelem Nové skupiny z iniciativy Jindřicha Chalupeckého a stává se jejím předsedou. 1989- se stává zakládajícím členem obnovené Umělecké besedy a jejím místopředsedou. Opět vystavuje doma i v zahraničí. 1990- O.Zoubkovi byla udělena Národní cena České republiky. V roce1996 mu byla udělena Státní cena - Medaile za zásluhy v oblasti kultury.

Olbram Zoubek, akademický sochař “Asi jako každý - dělám to nač myslím. Dělám lidi na které myslím, při práci se snažím vyjasnit svůj vztah k nim a ke světu a přitom se vyznat v sobě. Snažím se myslet na modrou oblohu, na moře, víno a kameny spíše než na trosky, propasti, plíseň a mechanismy, proto je mi asi blízká řecká mytologie. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i druhým připomenout, že moře šumí stále, i když se tlačíme v elektrice, že obloha nad mraky je vždycky modrá, že v každém z nás je kousek Prométhea, že v každé ženě je kousek bohyně.” Tvar svých soch modeluje ve hlíně a odlévá do olova, cínu, cementu a bronzu. Výběrem motivů, kompozicí i úpravou, např. polychromií se nechává inspirovat archaickými kulturami, hlavně rannou antikou.


  Muž s ratolestí