Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y
 P A R T N E Ř I

IQ.REAL-Realitní služby
Vítejte na stránkách naší realitní kanceláře, která má ve znaku symbolické "IQ".
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
OpenPack Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...
Rádio JIH - 98Mhz
Radio Jih se poprvé objevilo v éteru na frekvenci 88,9 MHz (pásmo FM) v prosinci roku 1995 ...


Liesler Josef

Josef Liesler,(*19.9.1912 - †23.8.2005) - malíř, grafik a ilustrátor Vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství – obor kreslení u Cyrila Boudy, Josefa Sejpky a Oldřicha Blažíčka. Jeho výtvarné dílo zahrnuje malbu, grafiku, ilustraci, ex libris i realizaci nástěnných monumentů a mozaik. Od roku 1939 člen skupiny Sedm v říjnu, od roku 1942 Skupiny výtvarných umělců Mánes, od roku 1945 SČUG Hollar, od roku 1958 Skupiny 58. Od roku 1964 čestným členem Florenstké akademie. Dále byl v roce 1969 jmenován členem Královské belgické akademie a od roku 1977 také čestným členem českých bibliofilů. Získal řadu ocenění. V roce 2003 mu prezident udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně. Měl svůj vlastní osobitý malířský styl, v němž byla patrná inspirace Picassem a Dalím, v celé své tvorbě byl spojen se surrealismem. Sám své dílo označoval jako fantaskní realitu.

Počáteční období charakterizuje expresivně laděná malba s epickými prvky a symbolickými významy, která dosahuje někdy až monumentální podoby (cyklus Tobě navzdory mé století, 1959). Svým dalším dílem, inspirovaným dramatem všedního dne, tragickými událostmi doby (výjevy z operačních sálů i divadlem a literaturou se podílel na formování programu nového humanismu. Fantaskní malba bohaté imaginace. Je též autorem řady knižních ilustrací, např. A. S. Puškin, Evžen Oněgin, 1956; G. Flaubert, Paní Bovaryová, 1960; L. N. Tolstoj, Anna Karenina, 1964. Vytvořil více než stovku československých a českých poštovních známek.


  De mortus bene Salvatore  Fuga pro krásku  To je kalich hořkosti ty šašku  Mohla by to být mohyla  Motýlková rozkvetlá při západu slunce  Touha,která se prodává  Načasované nebezpečí  Pohár pokušení a touhy  John Cage diriguje hudbu přírody  Přihlížíme Dalího meditaci  Spící pod katedrálou