Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y

Kal. J.VELČOVSKÝ 2025

Art-naive 2024
Zuzana Honsová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...
Marcela Grigarová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...

 P A R T N E Ř I

František Květoň
v Galerii pod Radnicí 2024
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...


Tománek Zdeněk

Z d e n ě k To m á n e k Narodil se 15. 1. 1958 v Uherském Hradišti. Vystudoval kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU v Praze (u M. Axmana a J. Hanzíka). Kromě klasické sochařiny se věnuje také malbě, kresbě a realizacím v architektuře. Je členem UVU ČR, Asociace umělců medailérů ČR, Sdružení Q a Skupiny VM. Je zastoupen ve sbírkách NG Praha, Národního muzea Praha, Ministerstva kultury ČR, GVU Hodonín, Museum Helsinky aj.

Samostatné výstav (výběr): 1987 – Praha, Galerie v Karlově ul., 1990 – Uherské Hradiště, Zlín– Galerie Dílo, 1993 – Hodonín, GVU, 1994 – Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, 1995 – Praha, Galerie U Prstenu, Most, OGVU, 1998 – Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, 1999 – Plzeň, Galerie Esprit, 2005 – Uherské Hradiště, Galerie Slováckého muzea, 2006 – Hodonín, GVU. Dále se zúčastnil mnoha kolektivních výstav v ČR i zahraničí ( Francie, Německo, Čína, Rusko, Velká Británie, Finsko, Polsko, Spojené arabské emiráty aj.). V roce 2009 výstava Sdružení Q v Galerii pod radnicí, Zlín.


  Dívka  Ostrůvek  V parku  Pivoňky