Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y
 P A R T N E Ř I

Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...
Rádio JIH - 98Mhz
Radio Jih se poprvé objevilo v éteru na frekvenci 88,9 MHz (pásmo FM) v prosinci roku 1995 ...


Plotěná Marie

Marie Plotěná
Narozena 21. 2. 1946 v Brně. Malířka, kreslířka, karikaturistka a ilustrátorka. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university. Je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno a Federace evropských karikaturistů.

Kreslený humor Marie Plotěné byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí. Příznačná je pro něj jednoduchá obrysová lineární kresba bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je založen také na mnohovýznamovosti slov, nebo jejich doslovné interpretaci a na absurdních situacích parodujících různé lidské činnosti. Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely. Vznikají autorčinou vlastní unikátní technikou,při níž je papír drsněn ostrým hrotem: výsledkem je struktura působící jako nízký reliéf. Jejich lyrický výtvarný humor je obdobný jako v kresbách, jejich skladba je však složitější. V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadů od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty. Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav jak samostatných, tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců,zejména autorů kresleného humoru. Například: v Ročence nejlepších grafických prací Graphis Desing´92, v projektu‚ „The Ten New Europeans“ k rozšíření Evropské unie, nebo v Haagu na výstavním projektu Giganten/ Giants, který předvedl každou z 25 zemí EU prací jednoho umělce v jeho oboru, tedy i v karikatuře, nejnověji pak i na putovní výstavě Las Mujeres Creadoras yel Arte de la Caricatura, prezentující třicet předních autorek kresleného humoru ve světě. Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 21 ocenění, třináct na domácí scéně a osm zahraničních.


  Noci maličko a jitro celé  Pohlazení podzimem  Znamení duhy na dosah