Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y

Kal. J.VELČOVSKÝ 2025

Art-naive 2024
Zuzana Honsová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...
Marcela Grigarová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...

 P A R T N E Ř I

František Květoň
v Galerii pod Radnicí 2024
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...


Liesler Josef

Josef Liesler,(*19.9.1912 - †23.8.2005) - malíř, grafik a ilustrátor Vystudoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství – obor kreslení u Cyrila Boudy, Josefa Sejpky a Oldřicha Blažíčka. Jeho výtvarné dílo zahrnuje malbu, grafiku, ilustraci, ex libris i realizaci nástěnných monumentů a mozaik. Od roku 1939 člen skupiny Sedm v říjnu, od roku 1942 Skupiny výtvarných umělců Mánes, od roku 1945 SČUG Hollar, od roku 1958 Skupiny 58. Od roku 1964 čestným členem Florenstké akademie. Dále byl v roce 1969 jmenován členem Královské belgické akademie a od roku 1977 také čestným členem českých bibliofilů. Získal řadu ocenění. V roce 2003 mu prezident udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně. Měl svůj vlastní osobitý malířský styl, v němž byla patrná inspirace Picassem a Dalím, v celé své tvorbě byl spojen se surrealismem. Sám své dílo označoval jako fantaskní realitu.

Počáteční období charakterizuje expresivně laděná malba s epickými prvky a symbolickými významy, která dosahuje někdy až monumentální podoby (cyklus Tobě navzdory mé století, 1959). Svým dalším dílem, inspirovaným dramatem všedního dne, tragickými událostmi doby (výjevy z operačních sálů i divadlem a literaturou se podílel na formování programu nového humanismu. Fantaskní malba bohaté imaginace. Je též autorem řady knižních ilustrací, např. A. S. Puškin, Evžen Oněgin, 1956; G. Flaubert, Paní Bovaryová, 1960; L. N. Tolstoj, Anna Karenina, 1964. Vytvořil více než stovku československých a českých poštovních známek.


  To je kalich hořkosti ty šašku  Mohla by to být mohyla  Motýlková rozkvetlá při západu slunce  Touha,která se prodává  Načasované nebezpečí  Pohár pokušení a touhy  John Cage diriguje hudbu přírody  Přihlížíme Dalího meditaci  Spící pod katedrálou