Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y

Kal. J.VELČOVSKÝ 2025

Art-naive 2024
Zuzana Honsová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...
Marcela Grigarová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...

 P A R T N E Ř I

František Květoň
v Galerii pod Radnicí 2024
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...


Grégr Pavel

Malíř Pavel Grégr, pochází od Brna ze Křtin. Tvoří ve svém pražském ateliéru. Původním umělekým zaměřením je spíše muzikant- studoval 8 let hru na varhany a klavír. Výtvarnou malířskou průpravu absolvoval v roce 2000 u ak. mal. Anatolie Ključinského v Brně. Hudba a láska k přírodě, jak sám malíř Grégr říká je transformována do jeho obrazů. Osobitě viděné krajiny, jejich tvarové bohatství, lyrické, převážně nefigurativní kompozice-to je malířova imaginace. Imaginace, která je zároveň vnímáním i odrazem činnosti a také hudby. Ve svých obrazových kompozicích nevypráví a neilustruje příběhy, ale vidí a vnímá odrazy vlastního nitra. Jeho obrazy malých i velkých formátů tak navozují vždy stejně příjemný pocit estetického a uměleckého prožitku. Ke zvýšení optického dojmu prostoru užívá neurčitých polostínů- tak podtrhuje snovost tvorby vyjadřující touhu po klidu a harmonii. To vše nacházíme v díle malíře Pavla Grégra.


  Jarní den