Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y
 P A R T N E Ř I

Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...
Rádio JIH - 98Mhz
Radio Jih se poprvé objevilo v éteru na frekvenci 88,9 MHz (pásmo FM) v prosinci roku 1995 ...


Vavrová Katarína

Katarína Vavrová, malířka a grafička se narKatarína Vavrová, malířka a grafička se narodila 23. srpna 1964. V letech 1979 – 1983 studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě. Je jednou z posledních absolventek grafické speciálky profesora Albína Brunovského na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění (oddělení knižní ilustrace) , kde studovala v letech 1984 – 1990. V roce 1989 absolvovala studijní pobyt na Academia delle Belle Arti v italské Perugii. odila 23. srpna 1964. V letech 1979 – 1983 studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě. Je jednou z posledních absolventek grafické speciálky profesora Albína Brunovského na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění (oddělení knižní ilustrace) , kde studovala v letech 1984 – 1990. V roce 1989 absolvovala studijní pobyt na Academia delle Belle Arti v italské Perugii.

Navázala na linii poeticko-imaginární tvorby, kterou dále rozvíjela do osobitých, velmi sugestivních a významově mnohovrstevnatých podob. Její doménou se staly techniky hlubotisku,především lept a mezzotinta. Právě v nich nejlépe uplatňuje svůj kreslířský talent, smysl pro jemný detail i půvab linií a tvarů. Inspirační zdroje své tvorby autorka nachází v celé šířce lidské civilizace a kultury. Jednou jsou to známé literární či výtvarné předlohy, jindy odkazy na historické události či osobnosti, často však jen vzpomínky či zážitky z minulosti, vyvolávající další příběhy. Je to výsostně osobitý pohled na svět, plný básnické imaginace a snové fantazie. Katarína Vavrová žije v Pezinoku u Bratislavy, věnuje se volné grafice, ex-libris, malbě a kresbě. Technikou kolorovaného leptu dociluje pouze jediného originálního výtisku. Je nositelkou významných ocenění domácích i zahraničních.


  Mysterium Holičkého zámku  Fatyma II.  madam goy II.  Pocta Plickovi II.  Pocta Plickovi  Chytrost vietra   Chytrost vietra II.  Slovenské impresie II.
  Slovenské impresie I.  Kupanie