Úvodní strana   e-mailový klient   Vytiskne stranu
 English
Vítejte v „Galerii pod Radnicí“ Zlín

 A K T U A L I T Y

Kal. J.VELČOVSKÝ 2025

Art-naive 2024
Zuzana Honsová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...
Marcela Grigarová - autorský kalendář 2024 k zakoupení v Galerii pod Radnicí...

 P A R T N E Ř I

František Květoň
v Galerii pod Radnicí 2024
Svět úvěrů.cz
Vítejte ve světě úvěrů, kde zdánlivě složité pro Vás bude hračkou.
RealTools Zlín
Inzertní a prodejní katalog zboží...


Kodet Kristian

Kristian Kodet, Akademický malíř, narozen 17.července 1948 v Praze. Pochází z rodiny českého sochaře Jana Kodeta, je vnukem sochaře Emanuela Juliana Kodeta, secesního sochaře Prahy na počátku 20. století. Svou uměleckou dráhu započal v letech 1963-1964, kdy působil v Městských divadlech Pražských jako jevištní výtvarník pod vedením akad. malíře Adolfa Weniga. V následujících letech 1964-1967 vystudoval výtvarné umění na Académie des Beaux - Arts (královské Akademii výtvarných umění) v Bruselu. V devatenácti letech měl svou první výstavu, kterou mu uspořádala galerie Disque Roude v Belgii. Po návratu z Belgie začal poprvé vystavovat v Praze a v Čechách.

V roce 1968 po srpnové okupaci Československa Sovětskou armádou emigroval poprvé do Švýcarska, zde setrval v Ženevě až do roku 1970, kdy se vrátil zpět domů do Prahy. V Ženevě měl několik výstav a zvítězil v konkurzu a realizaci na fresku v konferenčním sále budovy IBM. Podruhé opustil tehdejší Československo v roce 1979, tentokrát odjel do USA. V Americe dále pokračoval ve své malířské tvorbě a uskutečnil zde řadu samostatných výstav. Po Sametové revoluci v roce 1990 se opět vrátil zpět do vlasti, kde žije a pracuje dodnes. V roce 2001 otevřel v Táboře své vlastní soukromé Muzeum Kodet, kde byla umístěna stálá sbírka výtvarných prací všech tří generací rodiny Kodetových. Malíř a grafik Kristián Kodet patří k nejvýznamnějším představitelům současného českého malířství. Pro jeho tvorbu jsou typické snivé obrazy s tématy očí, žen a milenců. Rozhodující vliv na jeho umělecký rozvoj a výsledný styl jeho malířského díla neměla ani tak akademická výuka, ale inspirace dílem svého otce i vliv díla jeho děda, kdy Kristian Kodet podvědomě asimiloval jejich vztah k figurální tematice. Jeho malířský projev je tedy determinován jednak rodinnou tradicí a jednak spojením s českým poetismem a imaginativní malbou klasiků české moderní malby. Svými díly je Kristián Kodet zastoupen ve sbírkách a galeriích v Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku, Torontu, Otavě, Vancouveru, Los Angeles a Washingtonu.


  Vzpomínka  Profily